Diensten

In mijn psychologische praktijk richt ik me op kinderen en jeugdigen tot 15 jaar. Ouders en leerkrachten kunnen bij mij een kind aanmelden voor onderzoek, wanneer er problemen zijn op het gebied van gedrag, opvoeding en/ of onderwijs.

  Het onderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • Intelligentie
 • Leerproblemen
 • Dyslexie
 • Werkhouding
 • Motivatie
 • Hoogbegaafdheid
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Pesten
 • Persoonlijkheid
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Gedragsstoornissen, zoals:
  • ADHD, ADD,
  • autistische spectrumstoornis (ASS),
  • boos en opstandig gedrag (ODD, CD),
  • angst- en stemmingsstoornis.